آموزش Exchange سرور مایکروسافت

پیشنیازهای میل سرور اکسچنج Microsoft Exchange Server 2016 Installation Prerequisite

قدم به قدم در مراحل پیش از نصب و راه اندازی سرور Exchange 2016

سخت افزار مورد نیاز در نصب Exchange 2016:
سخت افزاری که برای سرور اکسچنج 2016 مایکروسافت در نظر می گیرید، باید حداقل دارای 12 گیگابایت رم باشد که 8 گیگ آن برای سرویس MailBox است و 4 گیگ آن هم برای سرویس Edge Transport استفاده می شود که البتّه با رم پایین تر از این هم Exchange Server نصب خواهد شد، امّا در روند کار شاید با خطا مواجه شوید. هر چقدر مقدار رم بیشتر باشد، سرویس بدون مشکل کار خواهد کرد.

پردازنده یا CPU در Microsoft Exchange Server 2016 هم میتواند یک پردازندهی 64 بیتی دو هسته ای که حداقل دارای 2.5 گیگاهرتز سرعت است، باشد.

حداقل فضای هارد دیسک در نصب سرور میل مایکروسافت Exchange باید 30 گیگابایت است که هر چقدر بیشتر باشد، بهتر خواهد بود، چون در ادامه کار به هر کاربر، فضایی تخصیص خواهیم داد که این فضا باید از همین هارد گرفته شود، پس حداقل 60 گیگابایت در نظر بگیرید.

همیشه سعی کنید قبل از راه اندازی سرویس مهم پست الکترونیک سازمانی، حتماً سخت افزار مورد نظر آن را آماده و بعد اقدام به نصب آن کنید تا در زمان کار به مشکلی برنخورید.

Exchange 2016 Software Prerequisite:

Microsoft Office 2010 Filter Packs
https://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=17062

Service Pack 1 for Microsoft Office Filter Pack 2010 (KB2460041)
https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=26604

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

Restart Server

Run This Command in Powershell: Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Restart Server

Run This Command in Powershell:

Install-WindowsFeature RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, NET-WCF-HTTP-Activation45

Befor Install Exchange Go To Command Prompt And Change Directory To Installation Disk And Setup Folder:
Setup /PrepareAD /OrganizationName:Exchange2016 /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

دانلود مستند معرفی راهکار Exchange Server 2016

سامانه استخدام کامپیوتر جابز کاریابی تخصصی و آنلاین ویژه مشاغل علوم مختلف کامپیوتری، مهندسان شبکه، کارشناسان آی تی IT، برنامه نویسان و طراحان گرافیست می باشد. 
سامانه استخدام کامپیوتر جابز کاریابی تخصصی و آنلاین مشاغل علوم کامپیوتری، مهندسان شبکه، کارشناسان آی تی IT، برنامه نویسان و طراحان گرافیست و ... می باشد.